رسانه

پیشرفت 55درصدی طرح تصفیه خانه سربیشه در استان خراسان جنوبی

مراحل ساخت پروژه تصفیه خانه سوم آب شرب مشهد توسط شرکت سازه های آبی

پیشرفت پروژه خط انتقال آب پروژه دهدشت

پروژه تصفیه خانه شهر بیرجند(طراح،اجرا،نصب و راه اندازی: شرکت سازه های آبی

انتقال آب از سد گلال به پتروشیمی ایلام توسط شرکت سازه های آبی (EPC)

مراحل ساخت پروژه درمانگاه عجب شیر توسط شرکت سازه های آبی


افتتاح پروژه تصفیه خانه شهر بیرجند توسط ریاست محترم جمهور


پروژه تصفیه خانه شهر بیرجند(طراح،اجرا،نصب و راه اندازی: شرکت سازه های آبی

ساخت TBM1400 توسط شرکت سازه های آبی و شرکت تونل ساز ماشین