نفت و گاز

دپارتمان نفت و گاز شرکت سازه های آبی دارای توانایی های زیر میباشد :

  • ساخت تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز
  • ساخت کارخانه‌های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب
  • ساخت پالایشگاه‌های نفت و گاز و کارخانه‌های پتروشیمی
  • ساخت مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه‌های نفت و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، سازه‌های دریایی نفت و گاز