نفت و گاز

طراحی و تامین متریال و ساخت هشت دستگاه مخزن ذخیره

شرح پروژه :

  • مهندسی، طراحی، تامین کالا، ساخت و راه اندازی 8 دستگاه مخزن ذخیره به حجم های 400 و 700 مترمکعب جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی مواد مصرفی در پالایشگاه
  • کارفرما : شرکت نفت پارس

اجرای سیستم حفاظت کاتدیک اسکله های 14 تا 17 و فرآورده های سوختی بندر تجاری کیش

شرح پروژه :

  • اجرای سیستم حفاظت کاتدیک اسکله ها مشتمل بر خرید (خارجی و داخلی) تاسیسات و تجهیزات، و کلیه عملیات اجرا، نصب و راه اندازی
  • کارفرما : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش