صنعت و معدن

احداث كارخانه كك طبس

کارفرما :

مشاور :

شرح پروژه :

احداث كارخانه كك سازي طبس با ظرفيت توليد 450 هزار تن در سال شامل كليه كارهاي ساختماني و تأسيساتي (برقي ومكانيكي)


کارخانه پروسس بذر

کارفرما : وزارت کشاورزی

مشاور : دفتر فنی کشت و صنعت مغان

شرح پروژه :

احداث ساختمان کارخانه پروسس بذر- نصب تجهیزات و کارهای فنی مربوطه

احجام عمده پروژه : عملیات خاکی50.000 متر مکعب ، عملیات آرماتور بندی370 تن ، عملیات بتن ریزی5.000 متر مکعب