راه و ترابری

دپارتمان راهسازی شرکت سازه های آبی دارای توانایی های زیر میباشد :

  • اجرای کلیه عملیات راه سازی اعم از راه های اصلی و فرعی ، بزرگراه ها،  آزاد راه ها ، راه های ریلی،  باند فرودگاه،  سیستم های انتقال هوایی پایدار،  تونل ها و پل ها راه های زیر زمینی و تجهیز و نگه داری فنی سیستم های حمل و نقل
  • جاده سازی، راه سازی، محوطه سازی، پل سازی، تونل سازی، خاکریزی و خاکبرداری، سد سازی، تسطیح اراضی
  • زیر سازی، شن ریزی، آسفالت کشی و خط کشی، گاردیل بندی، سرعت گیر و هرگونه پاکسازی مربوط به راه