راه و ترابری

احداث مرحله اول راه های دسترسی داخلی، شبکه انتقال فاضلاب، پارکینگهای سطحی و سازههای ارتباطی پارکینگهای شمالی و جنوبی بیمارستان شهرک سلامت خاتم (PC)

 

کارفرما: شرکت نسیم سلامت خاتم

مشاور:شرکت مهدسان مشاورطرح وایده ستاوند

شرح پروژه :


احداث راه شمال  مخزنی سد شهید مدنی و پل ونیار تبریز (PC)

کارفرما : شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

مشاور : شرکت مهندسین مشاور راهبرد

شرح پروژه :

اجرای عملیات خاکی بر روی مسیر شامل کلیه کارهای لازم برای ساختمان زیرسازی راه مطابق مقاطع عرضی، اجرای عملیات ابنیه فنی شامل آبروها، پلهای کوچک، دیوارها، اجرای عملیات روسازی مسیر جاده سد شهید مدنی به طول 560/22 کیلومتر، جاده دسترسی به معادن نمک به طول 600/3 کیلومتر، جاده جایگزین اهر – تبریز به طول 600/3 کیلومتر


طرح آبرسانی به سمنان از چشمه روزیه ( P C )

مشاور : مهندسین مشاور مهاب قدس

کارفرما : سازمان آب منطقه ای تهران

شرح پروژه :

اجرای عملیات خاکی جهت احداث رایتاوه در مسیرهای کوهستانی، صعب العبور و سنگی و به طول 20 کیلومتر و سایر عملیات تکمیلی جهت بهره برداری شامل : عملیات زیرسازی و روسازی و جاده سرویس و احداث عملیات ابنیه فنی (حوضچه شیرآلات ، آبروها، پل های کوچک مسیر، گابیون بندی و .... )

محل اجرای پروژه: استان سمنان – حد فاصل چشمه روزیه تا ورودی تونل

احداث خط انتقال و تاسیسات پمپاژ آب از رودخانه مارون به سایت شرکت پتروشیمی دهدشت (EPC)

کارفرما : شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

مشاور :

شرح پروژه :

اجرای عملیات خاکی جهت احداث رایتاوه در مسیرهای کوهستانی، صعب العبور و سنگی و به طول 16 کیلومتر و سایر عملیات تکمیلی جهت بهره برداری شامل : عملیات زیرسازی و روسازی و جاده سرویس و احداث عملیات ابنیه فنی (حوضچه شیرآلات ، آبروها، پل های کوچک مسیر، گابیون بندی و .... )


اجرای سامانه انتقال آب از سد شهدای ایلام (گلال) به شرکت پتروشیمی ایلام (EPCC)

کارفرما : شرکت پتروشیمی ایلام

مشاور همکار :

شرح پروژه :

اجرای عملیات خاکی جهت احداث رایتاوه در مسیرهای کوهستانی، صعب العبور و سنگی و به طول 13 کیلومتر و سایر عملیات تکمیلی جهت بهره برداری شامل : عملیات زیرسازی و روسازی و جاده سرویس و احداث عملیات ابنیه فنی (حوضچه شیرآلات ، آبروها، پل های کوچک مسیر، گابیون بندی و .... )

اجرای خط انتقال آب، ایستگاه پمپاژ، مخزن 2000 متر مکعبی و جاده دسترسی انتقال آب از سد دوستی به سد طرق  (PC)

کارفرما : شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

مشاور : شرکت مهندسین مشاور طوس آب

شرح پروژه :

اجرای عملیات خاکی جهت احداث رایتاوه در مسیرهای کوهستانی، صعب العبور و سنگی و به طول 10 کیلومتر و سایر عملیات تکمیلی جهت بهره برداری شامل : عملیات زیرسازی و روسازی و جاده سرویس و احداث عملیات ابنیه فنی (حوضچه شیرآلات ، آبروها، پل های کوچک مسیر، .گابیون بندی و .... )


احداث تصفیه خانه آب ساری (EPC)

کارفرما : شرکت آب منطقه ای مازندران

مشاور کارفرما : شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

شرح پروژه :

اجرای عملیات خاکی جهت احداث رایتاوه در مسیرهای کوهستانی، صعب العبور و سنگی و به طول 25 کیلومتر و سایر عملیات تکمیلی جهت بهره برداری شامل : عملیات زیرسازی و روسازی و جاده سرویس و احداث عملیات ابنیه فنی (حوضچه شیرآلات ، آبروها، پل های کوچک مسیر، گابیون بندی و .... )

طرح تامین و اتصال آب (80 کیلومتر) از سد مخزنی کمال صالح به منطقه اراک ( PC )

کارفرما : شرکت آب منطقه ای تهران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور لار

شرح پروژه :

اجرای عملیات خاکی جهت احداث رایتاوه در مسیرهای کوهستانی، صعب العبور و سنگی و به طول 80 کیلومتر و سایر عملیات تکمیلی جهت بهره برداری شامل : عملیات زیرسازی و روسازی و جاده سرویس و احداث عملیات ابنیه فنی (حوضچه شیرآلات ، آبروها، پل های کوچک مسیر، .گابیون بندی و .... )

محل اجرای پروژه : استان مرکزی- حدفاصل سد کمال صالح تا ورودی تصفیه خانه شهر اراک


احداث تصفیه خانه سوم آب شرب مشهد (PC)

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

مشاور : شرکت مهندسین مشاور سرو آب

شرح پروژه :

اجرای عملیات خاکی جهت احداث رایتاوه در مسیرهای کوهستانی، صعب العبور و سنگی و به طول 35 کیلومتر و سایر عملیات تکمیلی جهت بهره برداری شامل : عملیات زیرسازی و روسازی و جاده سرویس و احداث عملیات ابنیه فنی (حوضچه شیرآلات ، آبروها، پل های کوچک مسیر، گابیون بندی و .... )