راه و ترابری

احداث مرحله اول راه های دسترسی داخلی، شبکه انتقال فاضلاب، پارکینگهای سطحی و سازههای ارتباطی پارکینگهای شمالی و جنوبی بیمارستان شهرک سلامت خاتم

 

کارفرما: شرکت نسیم سلامت خاتم

سرمایه گذار: بانک پاسارگاد

مدیریت طرح : شرکت مهندسان مشاور لیمان

مشاور:شرکت مهدسان مشاورطرح وایده ستاوند


جاده جایگزین سد مخزنی شهید مدنی و پل ونیار تبریز

شرح پروژه :

پروژه احداث راه شمال مخزن سد شهید مدنی و پل ونیار به طول کلی 560+22 کیلومتر ، راه دسترسی به معادن نمک به طول کلی 600+3 کیلومتر ، جاده جایگزین اهر – تبریز به طول کلی 6/3 کیلومتر و پل کابلی ونیار در سال از سال 89 آغاز گردید، که شامل انجام کلیه عملیات خاکی و اینیه فنی و روسازی می باشد.


جاده شمالی مخزن سد شهید مدنی و پل ونیار

شرح پروژه :

  • پروژه احداث راه شمال مخزن سد شهید مدنی و پل ونیار به طول 22.5 کیلومتر،راه دسترسی به مادن نمک به طول 36 کیلومتر،جاده جایگزین اهر به تبریز به طول 36 کیلومتر و پل کابلی ونیار شامل انجام کلیه عملیات خاکی و ابنیه فنی و روسازی راه
  • کارفرما : شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
  • مشاور : شرکت مهندسین مشاور راهبرد
  • تاریخ قرارداد : 1389