تاسیسات و تجهیزات

دپارتمان تاسیسات و تجهیزات شرکت سازه های آبی دارای توانایی های زیر میباشد :

 • ساخت شبکه گازرسانی شهری 
 • ساخت تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها 
 • ساخت سیستم های سرد کننده ساختمان 
 • ساخت تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله 
 • ساخت تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب 
 • ساخت وسایل انتقال (آسانسور پله برقی و ….) سیستم های خبر و هشدار دهنده 
 • ساخت تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه 
 • ساخت سیستم های ارتباطی 
 • ساخت شبکه های رایانه ای ساختمان 
 • ساخت حفاظت کاتودی 
 • ساخت پوشش (لاینینگ) و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب