بهره برداری

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه آب ششم تهران

 

کارفرما : شرکت آب منطقه ای تهران

مشاور : شرکت مهندسین مشاور مشانیر

شرح پروژه :

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات مستمر از کلیه تاسیسات ، تجهیزات و مستحدثات تصفیه خانه ششم آب تهران تا ظرفیت 2500 لیتر بر ثانیه و تولید آب شرب با کیفیت از تاریخ 01/10/1400 لغایت 31/03/1402

محل اجرا : استان تهران

 

بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه آب شهر ابهر و خرمدره

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب زنجان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب

شرح پروژه :

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات از کلیه تاسیسات، تجهیزات و مستحدثات تصفیه خانه آب شهر ابهر و خردره تا ظرفیت 400 لیتر بر ثانیه و تولید آب شرب با کیفیت از تاریخ مهر ماه 1398 تا کنون

محل اجرا استان زنجان ابهر و خرمدره


بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات از سامانه انتقال آب از سد شهدای ایلام (گلال) به شرکت پتروشیمی ایلام

 

کارفرما : شرکت پتروشیمی ایلام

مشاور :

شرح پروژه :

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات مستمر از کلیه تاسیسات، تجهیزات و مستحدثات شامل : ایستگاه پمپاژ، مخازن بین راهی ، خطوط آبرسانی از سد شهدای ایلام (گلال) تا شرکت پتروشیمی ایلام از تاریخ فروردین ماه 1400 لغایت مرداد ماه 1400

محل اجرا : استان ایلام حد فاصل شهدای ایلام (گلال) تا شرکت پتروشیمی ایلام

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات خط انتقال فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

 

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

مشاور  : شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

شرح پروژه :

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات مستمر از کلیه تاسیسات، تجهیزات و مستحدثات خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب بیرجندتا ظرفیت 22000 متر مکعب در شبانه روز و تولید آب جهت مصارف کشاورزی از تاریخ آذر ماه 1400 تا کنون

محل اجرا : استان خراسان جنوبی بیرجند

   


بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه سوم آب مشهد

 

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

مشاور : شرکت مهندسین مشاور سروآب

شرح پروژه :

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات مستمر از کلیه تاسیسات، تجهیزات و مستحدثات تصفیه خانه سوم آب شرب مشهد تا ظرفیت اسمی 6 متر مکعب در ثانیه و تولید آب شرب با کیفیت از تاریخ دی ماه 1398 لغایت دی ماه 1390

محل اجرا : استان خراسان رضوی تصفیه خانه سوم آب مشهد

بهره برداری، نگهداری  و تعمیرات خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب ساری

کارفرما: شرکت آب  شرکت آب منطقه ای مازندران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

شرح پروژه :

بهره برداری، نگهداری مستمر از کلیه تاسیسات، تجهیزات و .مستحدثات خط  انتقال و تصفیه خانه آب شرب ساری تا ظرفیت 1500 لیتر بر ثانیه و تولید آب شرب با کیفیت

محل : استان مازندران- از سد شهید رجای ، تصفیه خانه آب شرب ساری


بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات بدنه و محدوده سد تاسیسات خط انتقال تصفیه خانه پیش تصفیه  تلمبه خانه ها و مخازن آبرسانی کمال صالح

کارفرما : شرکت آب منطقه ای مرکزی

مشاور :

شرح پروژه :

بهره برداری، نگهداری و تعمیرات مستمر از کلیه تاسیسات، تجهیزات و .مستحدثات  شامل سد مخزنی، ایستگاه پمپاژ ، پیش تصفیه، مخازن بین راهی، خطوط آبرسانی، چاه های آب زیرزمینی، تصفیه  خانه، پست های برق از سد کمال صالح تا شهر اراک و تولید آب شرب با کیفیت از فرودین ماه 1390 لغایت آذر ماه 1393

محل اجرا : استان مرکزی از سد کمال صالح ، شهر اراک