ابنیه و ساختمان

دپارتمان ساختمان شرکت سازه های آبی دارای توانایی های زیر میباشد :

  • طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، مشاوره پروژه های عمرانی اعم از آجری، سنگی، بتنی وفلزی
  • فعالیت در زمینه ساخت و احداث شهرکهای مسکونی، تجاری و اداری
  • بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری
  • خرید ملزومات، احداث سوله و اسکلت فلزی، نازک کاری و نماسازی، اقلام پیش ساخته، مخازن بتنی، مبلمان پارکی و شهری، انواع سازه ها از قبیل پارکینگ و آلاچیق و اجرای طرح های صنعتی و تاسسیات شهری
  • طراحی نظارت اجرا محاسبه مشاوره در امور ابنیه اعم از بتونی و فلزی
  • ساخت مجتمع های مسکونی تجاری اداری ورزشی و ساخت سوله
  • نقشه برداری انبوه سازی بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری
  • مشارکت در اجرا و ساخت
  • انجام کلیه امور تاسیساتی اعم از الکتریکال و مکانیکال