ابنیه و ساختمان

احداث ساختمان پلی کلینیک تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد

 
کارفرما: مدیریت درمان استان لرستان 

ساخت ساختمان مسکونی و اداری در شش طبقه واقع در خیابان ولیعصر تهران


ساختمان اداری تصفیه خانه ساری


ساختمان اداری تصفیه خانه مشهد


مرکز کنترل و بهره برداری تصفیه خانه مشهد


ساختمان اداري سازمان بازرسي غرب

شرح پروژه :

  • احداث 4000 متر مربع زير بنا ساختمان اداري
  • كارفرما : سازمان بازرسي
  • مشاور : شركت مهندسين مشاور هكمتان آب

انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی احداث پروژه درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی دلیجان

شرح پروژه :

  • اجرای کامل فونداسیون، اسکلت، ستون، تیر، دیوار، سفت کاری و نازک کاری
  • کارفرما : شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران

پروژه طرح و توسعه اورژانس بیمارستان سبلان اردبیل

شرح پروژه :

  • کارفرما : سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل

 انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تامین اجتماعی عجب شیر

 

کارفرما: شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران


اجرای ساختمان اداری سازمان بازرسی همدان

شرح پروژه :

  • عملیات ساختمان به مساحت 4000 متر مربع – اجرای کامل فونداسیون، اسکلت، دال ها و ....
  • کارفرما : اداره کل بازرسی استان همدان