آب و فاضلاب

دپارتمان آب شرکت سازه های آبی دارای توانایی های زیر میباشد :

  • ساخت و طراحی  بندها، سدها
  • ساخت و طراحی  ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدورلیکی و تونل‌های آب
  • ساخت و طراحی  مخازن آب و شبکه‌ های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب های بزرگ
  • ساخت و طراحی  خطوط انتقال آب،ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری وزهکشی
  • ساخت و طراحی  سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی(سیویل)
  • ساخت و طراحی  تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب